Görme Engelliler

Mart Ayı Okul Aile Birliği Gelir Gider Cetveli

 

HESAP       BORÇ  ALACAK
KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BAKİYESİ BAKİYESİ
100 KASA HESABI 34.988,29 TL 35.063,98 TL 0,00 TL 75,69 TL
100.01 MERKEZ KASA 34.988,29 TL 35.063,98 TL 0,00 TL 75,69 TL
102 BANKALAR 76.962,67 TL 54.314,58 TL 22.648,09 TL 0,00 TL
102.01 TÜRKİYE İŞ BANKASI 76.962,67 TL 54.314,58 TL 22.648,09 TL 0,00 TL
102.01.01 Vadesiz Hs. 63.906,44 TL 54.314,58 TL 9.591,86 TL 0,00 TL
102.01.02 Vadeli Hs. 13.056,23 TL 0,00 TL 13.056,23 TL 0,00 TL
600 GELİRLER HESABI 0,00 TL 76.972,60 TL 0,00 TL 76.972,60 TL
600.01 Önceki dönemden devreden gelir 0,00 TL 31.280,99 TL 0,00 TL 31.280,99 TL
600.02 Veli bağışları 0,00 TL 820,00 TL 0,00 TL 820,00 TL
600.04 Vadeli Hs. Faiz Geliri 0,00 TL 176,41 TL 0,00 TL 176,41 TL
600.09 Kafeterya Geliri 0,00 TL 33.046,20 TL 0,00 TL 33.046,20 TL
600.12 Spor Salonu Kira Geliri 0,00 TL 4.470,00 TL 0,00 TL 4.470,00 TL
600.13 Hurda Satış Gelirleri 0,00 TL 1.087,00 TL 0,00 TL 1.087,00 TL
600.14 Harcamalara katılım bedeli 0,00 TL 1.092,00 TL 0,00 TL 1.092,00 TL
600.15 Keçiören Milli Eğitim Müdürlürüğü Maddi Yardım 0,00 TL 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 54.400,20 TL 0,00 TL 54.400,20 TL 0,00 TL
770.01 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 19.564,42 TL 0,00 TL 19.564,42 TL 0,00 TL
770.01.01 İŞÇİLİK GİDERLERİ 18.332,42 TL 0,00 TL 18.332,42 TL 0,00 TL
770.01.01.01 İşçi Ücret Giderleri 18.332,42 TL 0,00 TL 18.332,42 TL 0,00 TL
770.01.03 Haberleşme, İletişim Giderleri 226,10 TL 0,00 TL 226,10 TL 0,00 TL
770.01.04 Temsil, Ağırlama, Tören ve Kutlama Giderleri 567,40 TL 0,00 TL 567,40 TL 0,00 TL
770.01.07 Diploma Harç Giderleri 6,40 TL 0,00 TL 6,40 TL 0,00 TL
770.01.20 Fişlere Bağlanmış Çeşitli Giderler 432,10 TL 0,00 TL 432,10 TL 0,00 TL
770.02 EĞİTİM VE ÖĞRETİMLE İLGİLİ GİDERLER 9.508,67 TL 0,00 TL 9.508,67 TL 0,00 TL
770.02.01 Büro Hizmetleri Giderleri 3.606,61 TL 0,00 TL 3.606,61 TL 0,00 TL
770.02.02 Bilgisayarlarla ilgili giderler 553,45 TL 0,00 TL 553,45 TL 0,00 TL
770.02.03 Eğitim-Öğretim ve Eğitisel Faaliyet Giderleri 5.348,61 TL 0,00 TL 5.348,61 TL 0,00 TL
770.03 BİNA İLE İLGİLİ GİDERLER 25.327,11 TL 0,00 TL 25.327,11 TL 0,00 TL
770.03.01 Bina, Bakım, Onarım, Malzeme, İşçilik vb. giderler 9.684,49 TL 0,00 TL 9.684,49 TL 0,00 TL
770.03.02 Bina Temizlik, Malzeme, İşçilik vb. giderler 1.143,87 TL 0,00 TL 1.143,87 TL 0,00 TL
770.03.03 Bina Demirbaşları Giderleri 14.000,01 TL 0,00 TL 14.000,01 TL 0,00 TL
770.03.05 Bina Ses, Kamera, Güvenlik Sisteleri vb. giderleri 498,74 TL 0,00 TL 498,74 TL 0,00 TL
  GENEL TOPLAM 166.351,16 TL 166.351,16 TL 77.048,29 TL 77.048,29 TL